[review] đương niên ly tao

  Tác giả: Hà Hán Editor: Thích Tự Sướng Thể loại: Trùng sinh, niên hạ, cung đình quyền quý, tiền thế kim sinh. Link: https://fangsuifan0506.wordpress.com/duong-nien-ly-tao/   Văn án: Lạc Bình cả đời mê làm quan, kinh qua tam đại triều đình nhà Chu, cho đến khi quan bái khanh tướng. Hắn vì Đại Thừa cúc cung tận… Continue reading [review] đương niên ly tao